Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podsumowanie projektu Klub Pozytywnego Seniora

W Burzynie od 1 lipca do 30 września 2015 odbywały się zajęcia projektowe Klubu Pozytywnego Seniora – były to warsztaty ruchowe z nordic walking, fitness oraz warsztaty z zasad zdrowego odżywiania.

Projekt miał na celu szerzenie i propagowanie, zdrowego odżywiania oraz rekreacji ruchowej głównie wśród seniorów 50+, podniesienie ich jakości życia i poprawy zdrowia oraz kondycji psychofizycznej

Cele projektu które zostały osiągnięte:
– nastąpiło podniesienie jakości życia osób starszych i poprawy ich stanu zdrowia
– ułatwienie dostępności i zwiększenie atrakcyjności różnych form aktywności fizycznej dla seniorów
– zwiększenie dostępności dla seniorów do wiedzy nt. zdrowego żywienia
– poprawa kondycji fizycznej i psychofizycznej seniorów
– nabycie przez seniorów wiedzy nt. zdrowego żywienia w ich wieku dzięki regularnemu uczestniczeniu w zajęciach nt. zdrowego odżywiania
– zwiększenie integracji wewnątrz i międzypokoleniowej seniorów z młodszym pokoleniem – międzypokoleniowy wyjazd do Tatrzańskiego Parku Narodowego – 29 sierpnia 2015
– promocja zdrowego stylu życia wśród seniorów
– rozwijanie poczucia przynależności do grupy, budowanie więzi i przyjaźni pomiędzy uczestnikami projektu

Film reklamowy – z zajęć Nordic Walking
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.

Skip to content