Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Połączenie autostrady A4 z drogą 977

W dniu 15 października 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pn. „Budowa połączenia autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 977”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Schematu 4.1 B Drogi w miastach na prawach powiatu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) to lista projektów, na realizację których środki unijne zostaną zarezerwowane, dlatego też uchwała ta jest niewątpliwie sukcesem i ważnym wydarzeniem także dla mieszkańców gminy Tuchów, przez którą to przebiega droga wojewódzka nr 977.

Skip to content