Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021

10 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021 odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego i powitania nowego sztandaru szkoły.

Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: p. Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa, p. Stanisław Obrzut – przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, radni Rady Miejskiej w Tuchowie: p. Małgorzata Gacek, p. Jerzy Odroniec, p. Jerzy Urbanek, p. Janusz Łukasik, p. Elżbieta Srebro – prezes Oddziału ZNP w Tuchowie, ks. Jan Wieciech – proboszcz parafii w Siedliskach, p. Katarzyna Osika – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, p. Stanisława Burza i p. Irena Kordzikowska – opiekunki i przewodniczki po Izbie Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Izbie Regionalnej, nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele rodziców uczniów z p. Małgorzatą Majchrowicz – przewodniczącą Rady Rodziców na czele, fundatorzy sztandaru, darczyńcy, pracownicy administracji i obsługi, delegacje uczniów.

Inaczej miała wyglądać ta szczególna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość, planowaliśmy uroczyste poświecenie sztandaru w kościele parafialnym, mszę św. oraz przemarsz do szkoły w asyście orkiestry. Obecni mieli być wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, pragnęliśmy, aby naszą uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze szkół gminy Tuchów. Planowaliśmy ugościć przybyłych poczęstunkiem oraz wspólnie porozmawiać.

Niestety pandemia spowodowała zmianę planów. Przyjęliśmy to z pokorą, tak jak z pokorą wiele trudnych sytuacji przyjmował  nasz Patron. Ale jak i On nie poddaliśmy się i w mniejszym gronie zacnych gości celebrowaliśmy tę uroczystość.

Gdy w 2019 roku przestało istnieć gimnazjum, wtedy Rada Rodziców Szkoły Podstawowej przy wsparciu całej społeczności szkolnej  podjęła decyzję o ufundowaniu nowego sztandaru, który 10 października 2020 r. został zaprezentowany i poświęcony.

Oba sztandary wykonała mistrzyni haftu ręcznego pani Jadwiga Śliwa z Bobowej.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, następnie zaprezentowano nowy sztandar, który na prośbę rodziców poświęcił ks. proboszcz Jan Wieciech. Kolejnym wzruszającym momentem było symboliczne skrzyżowanie sztandarów w geście symbolicznego dotyku insygniów. Potem rodzice przekazali nowy sztandar p. dyrektor, która z kolei przekazała go uczniom. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny: „Bądźcie jak orły, co wznoszą się ponad przeciętność’. Na zakończenie  głos zabrali: p. Magdalena Marszałek, p . Stanisław Obrzut, p.Elżbieta Srebro i p. Janusz Łukasik, odczytany także został okolicznościowy adres przekazany na ręce p. Dyrektor Lucyny Jamki przez Jana Gładysza Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie.

Kliknij, aby obejrzeć fotorelację.

Po wystąpieniach Gości pani dyrektor podziękowała wszystkim fundatorom sztandaru:
– śp. ks. Prałatowi Stanisławowi Augustynowi
– ks. Krzysztofowi Osice
– ks. Mariuszowi Kmieciowi
– o. Stanisławowi Gruszce
– p. Tomaszowi Saradowi właścicielowi firmy PROMEB
– Wojciechowi Koćwinowi z Tarnowskiego Centrum Edukacji
– państwu Katarzynie i Krzysztofowi Tokarzom
– pani Anecie Gręda
– pani Agnieszce Ryndak
– pani Irenie Hadas
– Stowarzyszeniu „Moje Siedlisko”
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach
– pani Justynie Adamiak
– panu Józefowi Gruszce
– nauczycielom Szkoły Podstawowej w Siedliskach          
– pracownikom administracji i obsługi
– Radzie Rodziców z roku 2018/2019
– rodzicom uczniów z roku szkolnego 2019/2020
– anonimowym darczyńcom, przyjaciołom naszej szkoły oraz przedstawicielom firm, którzy nas wsparli w czasie koncertu oraz innych akcji przeprowadzonych przez Radę Rodziców.

Następnie podziękowała:
– pani Ewie Ustjanowskiej, autorce scenariusza uroczystości, która także przygotowała uczniów do występu,
– uczniom z klasy Va, VI,VII i VIII za występ,
– konferansjerom: p.Halinie Piotrowskiej i p M. Mikosowi,
– pani Lidii Borczyk  za przygotowanie układu tanecznego,
– p. Halinie Piotrowskiej, p. Ewie Ustjanowskiej i p. Waldemarowi Siwkowi za przygotowanie scenografii.

Serdeczne podziękowania skierowała do p. Marka Mikosa, który wielokrotnie sam lub z rodzicami oraz z p. Dyrektor jeździł do Bobowej do p. Jadwigi Śliwy i monitorował prace nad sztandarem.

Podziękowała także wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, abyśmy mogli w bezpiecznych warunkach przeżywać  uroczystość poświęcenia nowego sztandaru.

 Skierowała także ciepłe słowa  pod adresem  Rady Rodziców, dziękując  za ufundowanie sztandaru. Szczególne podziękowania złożyła  na ręce p. Małgorzaty Majchrowicz – przewodniczącej Rady Rodziców, p. Marty Sikory- wiceprzewodniczącej ,p Anny Augustyn- skarbnika oraz p. Kingi Gierackiej.

Po uroczystości w sali sportowej goście udali się do Izby Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Izby Regionalnej, które znajdują się na poddaszu. Tam panie: Stanisława Burza i Irena Kordzikowska zaprezentowały bogate i ciekawe  eksponaty związane z życiem Patrona oraz mieszkańców Siedlisk.

Na zakończenie goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Dziękujemy wszystkim Gościom, którzy Swoją obecnością uświetnili  naszą uroczystość.

Kardynał Stefan Wyszyński powiedział:” Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”. Waga tego symbolu sprawiła, że uroczystość poświęcenia nowego sztandaru miała dla całej społeczności naszej szkoły charakter wyjątkowy i podniosły, że był to szczególny dzień.

Lucyna Jamka

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

Skip to content