Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Powódź – ważne informacje

Poniżej podajemy informacje, które będą przydatne osobom poszkodowanym przez ostatnią powódź oraz osobom, które chciałyby ofiarować swoją pomoc.

[tab:Konto] Można pomóc rodzinom poszkodowanym przez powódź wpłacając na konto:
BS Biecz 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 z dopiskiem „pomoc powodzianom”
Dane do przelewu spoza naszego kraju:
BANK BPS S.A.
SWIFT: POLUPLPR
Nazwa: Urząd Miejski w Tuchowie
Numer rachunku: PL59862700012023900026450001

[tab:Kontakt] Chcesz pomóc? Prosimy o kontakt!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 4 na I piętrze
tel. 14 6525-489, 14 6285-030, 14 6525-474 wew. 29, 32, 34, 35, 36, 37, 31, 62, fax. 14 6525-489

Urząd Miejski w Tuchowie
tel. 14 6525 176, 14 6525 218, 14 6525 474, fax. 14 6525 109
e-mail: um@tuchow.pl

[tab:Badanie roślin] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział Terenowy w Tarnowie przekazuje informację na temat pomocy powodzianom w zakresie gleb i roślin, w tym płodów rolnych.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na nieodpłatną pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź. Pomoc ta może dotyczyć:
– przeprowadzenia badań gleby i roślin pod kątem wystąpienia ewentualnych skażeń na skutek naniesienia przez falę powodziową niebezpiecznych substancji chemicznych,
– oceny skutku skażenia i wydaniu stosownych wskazówek do dalszego postępowania,
– przeprowadzenia badań pod kątem oceny odczynu oraz zasobności gleb w przyswajalne formy podstawowych składników pokarmowych,
– wydania zaleceń nawozowych, w tym zaleceń dotyczących wapnowanie gleb, w celu ułatwienia rolnikom doprowadzenia stanu gleb do standardów sprzyjających produkcji roślinnej,
– działalności doradczej, w tym związanej z opracowaniem planów nawożenia, działalności szkoleniowej i informacyjnej skierowanej do rolników z terenów dotkniętych powodzią.

Pomocą w formie badań objęci będą powodzianie wyrażający chęć skorzystania z nich. Sprawami organizacyjnymi zajmują się specjaliści terenowi Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie, na terenie powiatu tarnowskiego Adam Zarzycki.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 637-53-33 wew. 19
[tab: Porady] Zgłoszenia porad psychologicznych i prawnych dla osób poszkodowanych: 14 6525 176

[tab:Pomoc Maltańska] Bezpłatny Punkt Maltański działa na terenie szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie. Punkt wydaje lekarstwa raz w tygodniu osobom biednym i przewlekle chorym. Aby otrzymać niezbędny lek wystarczy recepta oraz zaświadczenie wystawione przez proboszcza lub pracowników opieki społecznej.
Najwięcej zgromadzono leków kardiologicznych, przeciwcukrzycowych, przeciwbólowych i antydepresyjnych. W razie potrzeby MSM może przeprowadzić zbiórkę leków, które zostaną przekazane instytucjom.

Godziny otwarcia: Piątek: 15:00-17:00
Numer telefonu: (014) 631 53 03
www.malta-tarnow.is.net.pl

[tab:Podziękowania] Burmistrz Tuchowa w imieniu własnym i mieszkańców poszkodowanych w ostatniej powodzi, tj. z 3-4 czerwca 2010 r. składa gorące podziękowania za zaangażowanie oraz pomoc rzeczową i usługową dla:
– jednostek PSP biorących udział w akcji powodziowej: Olsztyn, Ostróda, Szubin, Inowrocław, Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Proszowice, Myślenice, Chrzanów, Zakopane, Oświęcim, Wadowice, Olkusz, Kraków, Limanowa, Bochnia, Nowy Sącz,
– jednostek OSP biorących udział w akcji powodziowej: Zabierzów Bocheński, Stare Żukowice, Radłów, Wielka Wieś, Pogórska Wola, Zaczarnie, Skrzyszów, Brzezinka, Bruśnik, Siemiechów
– jednostek OSP z terenu gminy Tuchów,
– kompani strażaków OSP z powiatów Sucha Beskidzka, Wadowice, Miechów.
– Jednostek Wojska Polskiego,
– Policji,
– WOPR w Tarnowie, Tomasz i Marek Marszałek – ewakuacja ludności i dostarczanie żywności,
– Zakłady Azotowe SA w Tarnowie – udostępnienie łodzi,
– radnych Rady Miejskiej w Tuchowie,
– o. Redemptorystów – noclegi, przygotowanie posiłków i obsługa punktu dystrybucyjnego,
– Pana Adama Drogosia i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie – noclegi, przygotowanie posiłków,
– Pana Józefa Wzorka i pracowników Zespołu Szkół w Tuchowie – zorganizowanie łaźni,
– sióstr Służebniczek w Tuchowie – przygotowanie posiłków,
– Restauracji Płowiecki – przygotowanie posiłków,
– Restaruacji Agawa – przygotowanie i dostarczanie posiłków,
– Prezydenta Miasta Tarnowa Ryszarda Ścigały, pracowników Urzędu Miasta i wszystkich mieszkańców Tarnowa – akcja charytatywna i pomoc rzeczowa,
– Starosty Powiatu Tarnowskiego Mieczysława Krasa – pomoc logistyczna,
– Starostwo Powiatowe w Kaliszu – środek do dezynfekcji i pomoc rzeczowa,
– CARITAS Polska – pomoc rzeczowa,
– firmy DEKER – Józef Guzy – pomoc rzeczowa,
– firmy TRÓJKA – Wróbel-Nowak-Grzenia – pilne dostawy,
– firmy WOJMAR – Boratyński-Wąs – pilne dostawy,
– firmy ALPA-BAU – pilne dostawy,
– firmy PTP Transport Leszek Borgula – dostawa piasku i zapewnienie ciężkiego sprzętu,
– firmy Andrzeja Potoka – dostawa piasku i zapewnienie ciężkiego sprzętu,
– firmy FHU TRANS-KOM BIS Maria Łątka – dostawa piasku i zapewnienie ciężkiego sprzętu,
– Pani Agaty Radwan – opieka medyczna,
– firm Eskulap, Centrum Zdrowia – opieka medyczna
– rodziny Muzyka i Steindel – zorganizowanie punktów dystrybucyjnych,
– Panów: Zbigniewa Nowaka, Tomasza Marszałka, Tomasza Drogosia, Marcina Wójcika, Krzysztofa Sikory, Macieja Boratyńskiego – usługi transportowe, Zbigniewa Steindla – usługi transportowe świadczone użyczonym nieodpłatnie przez firmę WIMED samochodem.
– Pana Adama Wójcika i firmy BET-POL – pomoc rzeczowa,
– Zespołu Szkół Społecznych w Tarnowie – pomoc rzeczowa,
– Pana Tomasza Nalepki – pomoc rzeczowa,
– Pana Radosławowi Różyckiemu – pomoc rzeczowa,
– Sklepu Odzieżowego Maria Węgrzyn – pomoc rzeczowa,
– radnych z Młodzieżowej Rady Gminy w Tuchowie – wolontariat,
– młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie – pomoc przy pracach porządkowych i przygotowywaniu posiłków,
– młodzieży z tuchowskiego gimnazjum – wolontariat,
– Burmistrzowi Szprotawy Panu Franciszkowi Sitce oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Szprotawie i wszystkim mieszkańcom Szprotawy – akcja charytatywna i pomoc rzeczowa,
– Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pławnej,
– partnerów z miasta bliźniaczego Martfu na Węgrzech – zorganizowanie pobytu na Węgrzech dla dzieci powodzian z Tuchowa, pomoc finansowa,
– Pana Tomasza Kajmowicza – usługa transportowa, pomoc finansowa,
– Polonii amerykańskiej, tj.: Pana Rafała Augustyna, Pana Ryszarda Bani, Pana Józefa Bajorka, Państwa Krystyny i Jacka Dudków, Pani Bernadety Dudek, Państwa Elżbiety i Tadeusza Drężków, Pani Ludwik Gaj, Pana Marka Gaja, Państwa Grażyny i Jan Gawronów, Pana Marka Gurbisza, Pana Andrzeja Gucwy, Państwa Małgorzaty i Wiesława Gwóźdź, Pana Mariusza Hołdy, Państwa Edyty i Huberta Hołdów, Państwa Elżbiety i Stanisława Hudyków, Państwa Maryli i Ryszarda Kapałków, Państwa Jolanty i Ryszarda Kutypów, Pana Edwarda Książka, Pana Wacława Marchwicy, Pana Marka Majchrowicza, Pani Natalii Juchnik i Pana Tomasza Kapałki, Państwa Renaty i Jerzego Pękalów, Pana Jacka Pieczonki, Pana Tomasza Siwaka, Pana Jarosława Stojeka, Państwa Małgorzaty i Włodzimierza Ziółków, Państwa Agnieszki i Wiktora Ziółków, Państwa Magdaleny i Waldemara Ziółków, Pana Marcina Ziółki – osób, które wpłaciły łącznie 1840 $,

– wszystkich innych osób (także anonimowych), o których w tym momencie zapomnieliśmy, a które czynnie włączyły się w pomoc osobom poszkodowanym.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Tuchowa (ale nie tylko) za pracę fizyczną przy porządkowaniu domów i ich otoczenia.

Skip to content