Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Praca dla młodych – zaproszenie do udziału w projekcie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, rozpoczęła realizację projektu „Praca dla młodych”. Celem projektu jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy (15-29 lat tzw. młodzież NEET), poprzez aktywizację społeczną i zawodową. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika oraz płatne staże (szkolenia kończą się egzaminami dającymi uprawnienia do wykonywania zawodu np. operator CNC, operator koparki, wózka widłowego).

Wszelkie formy wsparcia dla uczestnika projektu są bezpłatne. Szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do wzięcia udziału w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie: http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/projekty-europejskie/praca-dla-mlodych

Udział w projekcie to niewątpliwie ogromną szansą dla młodych mieszkańców na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w efekcie podjęcie pracy.

Skip to content