Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Programy dla mieszkańców: „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”

Informujemy, ze obecnie realizowane są programy mieszkaniowe: „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”. Programy skierowane są do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku programu „Mieszkanie dla Absolwenta” także dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://sp.powiat.tarnow.pl/index.php/aktualnosci/6079-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-2.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem „Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW).