Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt „Już pływam”

10 listopada 2016 roku w gminie Tuchów zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

W projekcie trwającym od 30 marca 2016 r. do 10 listopada 2016 r. realizowanym w dwóch terminach tj. od 30 marca 2016 r. do 9 czerwca 2016 r. i od 9 września 2016 r. do 10 listopada 2016 r. uczestniczyło 165 uczniów klas I do VI w tym:
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Buchcicach
– 10 uczniów z Zespołu Szkół w Burzynie
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tuchowskiej
– 10 uczniów z Zespołu Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
– 10 uczniów z Zespołu Szkół w Karwodrzy
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mesznej Opackiej
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lubaszowej
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łowczowie
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach
– 15 uczniów ze Zespołu z Szkół w Siedliskach
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzemesnej
– 40 uczniów z Zespołu Szkół w Tuchowie
– 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zabłędzy.

Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Tarnowie pod fachową opieką instruktorów i ratowników. Projekt obejmował 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Nauka pływania prowadzona była w cyklu dziesięciu dwugodzinnych lekcji w grupach liczących 15 osób.

Realizacja projektu umożliwiła zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania, rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczniowie podnieśli ogólną sprawność fizyczną korygując poprzez zabawę wady postawy i skrzywienia kręgosłupa.

Całkowity koszt projektu: 57 578,35 zł
Kwota dofinansowania: 28 300,00 zł – pomoc finansowa Województwa Małopolskiego
Wkład własny gminy: 29 278,35 zł – uwzględnia opłaty rodziców w wysokości 25 zł od każdego dziecka biorącego udział w projekcie.

Skip to content