Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekt SP w Lubaszowej dofinansowany!

Zakończył się kolejny etap programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze stowarzyszeniem Teatr Nie Teraz – Lokalną Organizacją Grantową. Konkurs grantowy „Działaj lokalnie” przeznaczony był dla beneficjentów działających na terenie wokółtarnowskich gmin. Dziesięć projektów dofinansowano kwotami 3 – 6 tys. zł. Uroczyste przekazanie dotacji odbyło się pod koniec czerwca w restauracji PASAŻ. (czytaj więcej!)

„Działaj lokalnie” wspiera bardzo różne przedsięwzięcia, z takich dziedzin jak edukacja, resocjalizacja grup i środowisk zagrożonych patologicznym wykluczeniem społecznym, dofinansowanie funduszy stypendialnych, ochrona środowiska naturalnego, poprawa bezpieczeństwa, pomoc grupom marginalizowanym, dofinansowanie lokalnych wydawnictw, rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych i samorządów przedsiębiorców i wiele innych. Celem jest wspieranie inicjatyw lokalnych – to sami mieszkańcy określają własne potrzeby i pod szyldem np. bibliotek gminnych czy stowarzyszeń przygotowują projekty. W regionie tarnowskim doradztwem wspierało ich stowarzyszenie Teatr Nie Teraz, które otrzymało status Lokalnej Jednostki Grantowej i które nadzoruje realizację projektów.
Tych zaś ostatecznie nagrodzono dziesięć – komisja oceniająca postanowiła dofinansować przedsięwzięcia, kwotami od 3 do 6 tys. Zł.

Z naszej Gminy dofinansowany został projekt:
„Dziecięcy park zabaw” – Szkoła Podstawowa w Lubaszowej.

Każde z dofinansowanych przedsięwzięć wymagało również wkładu własnego – ten zaś zapewniły samorządy lokalne oraz lokalne firmy. Pieniądze już zostały przekazane i poszczególne projekty czeka teraz realizacja (termin jesienny) oraz rozliczenie. Nabór do kolejnej edycji „Działaj lokalnie” rozpocznie się również, prawdopodobnie już jesienią bieżącego roku.

Skip to content