Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Tuchów otrzymała promesę na kwotę 490 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to kolejne środki, które przeznaczone są na poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie Tuchów.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi przewidziano dofinansowanie zadań:
1. Remont ulicy Wróblewskiego w Tuchowie na dł. 1.000 mb,
2. Remont ulicy Stawarza w Tuchowie na dł. 340 mb,
3. Remont drogi gminnej k/Kurczaba w Siedliskach na dł. 900 mb,
4. Remont drogi gminnej na Zagacie w Lubaszowej na dł. 400 mb.

Skip to content