Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Promocja żywności w ramach systemów jakości i innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym

Agencja Rynku Rolnego wśród mechanizmów, którymi administruje posiada działania, które umożliwiają producentom uzyskanie środków finansowych na promocję żywności produkowanej w ramach systemów jakości żywności oraz wdrażające innowacyjne rozwiązania w sektorze rolno – spożywczym.

Mechanizmami, objętymi Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, umożliwiającymi realizację tych zadań są:
– poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”
– poddziałanie 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”,
– działanie „Współpraca”,

Celem wyżej wymienionych działań jest zwiększenie sprzedaży polskich produktów o wysokiej jakości, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych, a także zwiększenie poziomu innowacyjności polskiego rolnictwa (działania „Współpraca”).

W dniu 10 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie organizuje seminarium dotyczące powyżej wspomnianych działań.
Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu (udział w seminarium jest nieodpłatny).

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium tel.: 12 424 09 62, 12 424 09 45, 12 424 09 52 lub na adresy e-mail: p.sendor@arr.gov.pl oraz k.lewinski@arr.gov.pl

Zobacz program seminarium – kliknij.

Skip to content