Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 pozostaną!

W ostatnich dniach pojawiła się informacja o likwidacji przejścia dla pieszych w Zabłędzy. Zarówno to przejście, jak też znajdujące się w Tuchowie na wiadukcie kolejowym zostało uznane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW) za zbyt niebezpieczne.

Przedstawiciele policji i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie stwierdzili, że przejścia te nie są odpowiednio doświetlone. Po uzyskaniu informacji od pani Ewy Michałek – radnej Rady Miejskiej w Tuchowie, burmistrz Tuchowa podjęła rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w celu przywrócenia przejścia w Zabłędzy i pozostawienia wspomnianego przejścia w Tuchowie na wiadukcie.

Jak poinformowała pani burmistrz na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 grudnia 2018 roku, obie strony doszły do porozumienia. Gmina Tuchów zobowiązała się zlecić projekt doświetlenia przejść i złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego. ZDW w Krakowie zgodził się na warunkowe przywrócenie tychże przejść. Uzgodnienia zostały spisane protokołem 15 grudnia 2018 roku w tuchowskim ratuszu.

Skip to content