Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na obwodnicę Tuchowa ogłoszony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie dnia 31 maja 2017 r. ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z obwodnicą Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977.

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest:
– opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi klasy G jednojezdniowej o 2 pasach ruchu o szerokości 3,5 m i długości ok 2,7 km.
– wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. budowa 3 obiektów mostowych w ciągu obwodnicy (nad rzeką Białą i ul. Kolejową, nad linią kolejową i nad ul. Polną), budowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę (w tym dwóch rond) wraz z rozbudową odcinków dróg krzyżujących się z planowaną obwodnicą, budowa dróg serwisowych, poboczy, chodników, zjazdów.

Więcej szczegółów dotyczących przetargu można znaleźć na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie: kliknij, aby zapoznać się.

Termin składania ofert mija z dniem 7 lipca 2017 r. o godz. 9:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Skip to content