Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców

FRDL MISTiA Tarnów, ul. Sikorskiego 5
tel./fax (14) 621-22-16
e-mail: pktarnow@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

ŚWIADCZY BEZPŁATNE USŁUGI DLA MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE:

– podstawowych informacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem (porady z dziedziny prawa, marketingu, finansów i podatków)

– informacji o dostępnej na rynku ofercie finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oferty banków skierowanych do sektora MSP, pomocy finansowej pochodzącej z funduszy publicznych oraz innych instytucji finansowych (m.in. firm leasingowych, funduszy poręczeniowych, pożyczkowych),

– informacji na temat środków pomocowych dostępnych w ramach realizacji polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw oraz na temat innych instrumentów wsparcia dla tego sektora,

– informacji dotyczących zasad przygotowania wniosków o udzielenie dotacji z programów realizowanych ze środków Rządu Polskiego, programu Phare, funduszy strukturalnych dostępnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnych Instytucjach Finansujących oraz innych programów pomocowych dostępnych na rynku.

LOKALNE PUNKTY KONSULTACYJNE
FRDL

Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji

FRDL MISTiA Kraków, ul. Szlak 73a
tel./fax (12) 633-98-00, 633-82-85, 633-51-54
e-mail: pkkrakow@mistia.org.pl

FRDL MISTiA Tarnów, ul. Sikorskiego 5
tel./fax (14) 621-22-16
e-mail: pktarnow@mistia.org.pl

www.mistia.org.pl

Skip to content