Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Punkt Konsultacyjny dla przedsiębiorców w Tuchowie

Punkt Konsultacyjny przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Nowym Sączu zaprasza na bezpłatne konsultacje, które odbywają się w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 4, II p., pok. 23, w każdy trzeci czwartek miesiąca.

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą świadczone są w zakresie:
1. Podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
2. Usług informacyjnych dot. możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych,
3. Możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (m.in. usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym i usług doradczych proeksportowych) oraz. nt. możliwości i zasad skorzystania z dofinansowanych szkoleń,
4. Informacji teleadresowych (baz danych) dot. instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych.
Usługi są dla Państwa bezpłatne, w związku z ich współfinansowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skip to content