Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rok szkolny 2017/2018 w Fundacji Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”

W roku szkolnym 2017/2018 Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” kontynuowała cykliczne działania podjęte w ubiegłych latach. Jednym z nich była III już edycja projektu pod hasłem „Wy jesteście przyszłością świata!” poświęconego Janowi Pawłowi II, a organizowanego w partnerstwie z Fundacją „Chronić Dobro” działającą w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Pomysł projektu poświęconego Papieżowi – Polakowi zrodził się trzy lata temu, a dzięki dużemu zainteresowaniu szkół stał się on przedsięwzięciem cyklicznym. Jego celem jest przede wszystkim złożenie hołdu Papieżowi Polakowi, popularyzacja jego myśli i dokonań wśród pokolenia, które często osobę Karola Wojtyły zna już tylko z opowiadań osób starszych. Pragniemy także promować młode talenty oraz rozbudzać zainteresowania literackie i artystyczne uczniów.

Tym razem uczniowie mogli wziąć udział w czterech konkursach: literackim „Jan Paweł II we wspomnieniach mieszkańców Małopolski”, konkursie literacko-plastycznym „Poezja Karola Wojtyły w obrazach”, konkursie wiedzy o życiu, działalności i twórczości Karola Wojtyły oraz konkursie recytatorskim „Poezja Karola Wojtyły”, który tradycyjnie odbył się w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Podczas uroczystego finału, który odbył się w Tyńcu 22 maja br. wyróżniono i nagrodzono 28 uczniów ze szkół podstawowych województwa małopolskiego. Uczestnicy finału wzięli także udział w spotkaniu z poetą tarnowskim, Zbigniewem Mirosławskim, który wcześniej wraz z O. Zygmuntem Galochem OSB i O. Konradem Małysem OSB stanowił jury konkursu recytatorskiego.

Kolejnym przedsięwzięciem był II Małopolski Konkurs Literacki „Podróże dalekie i bliskie” pod patronatem kustosza Muzeum Zamek w Dębnie. Konkurs ma na celu umożliwienie uczniom zaprezentowania wspomnień z letnich i jesiennych wędrówek, spotkań z interesującymi ludźmi, zatrzymanie ulotnych chwil, rozwijanie wrażliwości na różnorodność i piękno przyrody w różnych miejscach Polski i poza jej granicami, rozbudzanie szacunku dla zabytków historii i sztuki, innych kultur, tradycji, obyczajów. Podczas finału, który odbył się 5 czerwca na zamku w Dębnie nagrodzono 14 uczniów w dwóch kategoriach: klasy IV i VI szkół podstawowych oraz klasy VII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne. W tym roku przyznano także dodatkową nagrodę za najciekawsze zdjęcie nadesłane jako ilustracja pracy konkursowej. Przed wręczeniem nagród zaproszeni laureaci wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzania muzeum zamkowego i zapoznania się z jego historią.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy. Szczegółowe informacje na temat projektów oraz zdjęcia z finałów zamieszczone są na naszej stronie internetowej – www.synergia.tuchow.pl/.
Poza wspomnianymi konkursami Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” realizowała projekt „Koduj i graj” dofinansowany przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski. W jego ramach nauczyciele ze szkół powiatu tarnowskiego mogli wziąć udział w warsztatach z programowania i wykorzystania robotów m-Bot i Photon w edukacji oraz grafiki i druku 3D. Następnie szkoły, których nauczyciele uczestniczyli w warsztatach wypożyczały sprzęt i przez tydzień mogły wykorzystywać roboty do pracy z dziećmi.

Podczas wakacji Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” we współpracy ze Świetlicą środowiskową w Kielanowicach zorganizowała warsztaty dla dzieci pod nazwą „Wakacje z robotami w Kielanowicach”. W ramach zajęć dzieci uczyły się obsługi i programowania robotów bawiąc się i rozwiązując zadania.

Katarzyna Skrzyniarz

Skip to content