Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozbudowa sieci wodociągowej za pieniądze unijne

Wniosek gminy Tuchów złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów: Buchcice, Łowczów, Siedliska i Lubaszowa” został oceniony pozytwnie. Dotacja tego zadania wynosi 1 674 585 zł.

PROW

Całkowite koszty realizacji tego zadania wynoszą ponad 2,5 mln zł. Za tą kwotę dokończona zostanie budowa sieci wodociągowej w Lubaszowej i Siedliskach, a także Buchcicach i Łowczowie. Według danych statystycznych, wskaźnik zwodociągowania gminy Tuchów w 2009 roku wynosił 76,18%. Na 17791 mieszkańców z sieci wodociągowej korzysta 13553. Po realizacji tego zadania kolejni mieszkańcy tych miejscowości zostaną przyłączeni do sieci.
Do konkursu przystąpiło 130 gmin z terenu województwa małopolskiego, a dofinansowanie otrzymało 76, w tym nasza gmina.
Informacje o szczegółach projektu można uzyskać w Referacie Inwestycji i Infrastruktury Drogowej:
+ Bogusława Drobot – tel. 14/652-51-76 w. 12, b.drobot@tuchow.pl ul. Jana Pawła II 4, II piętro pok. 24

Siedliska - Zabiele

Skip to content