Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpoczęcie realizacji projektu współpracy polsko-niemieckiej

Gmina Tuchów realizuje projekt pn.: „Przestrzenie współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy społeczności Illingen i Tuchowa w budowaniu dobrych praktyk partnerskich i przyszłości”. Projekt składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap potrwa od 5 do 12 czerwca 2016 r. w Illingen w Niemczech, zaś drugi od 3 do 8 sierpnia 2016 r. w Tuchowie.

Celem projektu jest utrwalenie, pogłębienie i nadanie nowych form współpracy pomiędzy obywatelami gmin z Polski i Niemiec; pobudzenie aktywności i inicjatywności społecznej w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych i gospodarczych; wzmocnienie partnerstwa na poziomie społeczności lokalnej, w tym zrzeszonych w organizacjach non profit oraz gospodarczych. Cele te zostaną osiągnięte poprzez zaangażowanie społeczności Tuchowa i Illingen, wymianę doświadczeń i rozwiązań rozwojowych oraz szeroką debatę i dialog obywatelski, które wskażą konkluzje i wnioski na przyszłość.

Na niedzielę 5 czerwca br. zaplanowano rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji projektu, tj. wyjazd grupy osób z miasta i gminy Tuchów: przedstawicieli samorządu, instytucji gospodarczych i społecznych, członków organizacji non profit z Tuchowa do Illingen.

W ramach pobytu w Illingen zaplanowano: seminarium samorządów oraz liderów lokalnych, wizyty studyjne w instytucjach oświatowych, społecznych i gospodarczych, seminarium metodyczne – debatę, konferencję stowarzyszeń Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół Tuchów-Illingen, prezentację medialną Illingen.

Współorganizatorami i partnerami projektu są: Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół w Illingen, Polsko-Niemiecki Krąg Przyjaciół w Tuchowie, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, Towarzystwo Miłośników Tuchowa, Spółka Komunalna Dorzecze Białej, którzy będą współpracować z liderem i partnerem przy realizacji merytorycznej programu, w tym seminariów i konferencji. Ponadto Dom Kultury w Tuchowie i Dom Kultury Illipse w Illingen będą współpracować z liderem i partnerem przy realizacji organizacyjnej programu, w tym wizyt studyjnych oraz prezentacji. Współorganizatorzy będą aktywnie uczestniczyć w projekcie oraz aktywizować społeczność lokalną.

Realizacja projektu współfinansowana jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Skip to content