Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozstrzygnięcie konkursu

Informujemy, że na ogłoszony w dniu 21.04.2011r. konkurs otwarty na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wpłynęła jedna oferta Fundacji Nowe Technologie w Tarnowie, ul. Słowackiego 12, 33-100 Tarnów, spełniająca warunki Konkursu na wybór partnera.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21.04.2011r.:
– na stronie internetowej Zamawiającego: www.tuchow.pl
– Biuletynie Informacji Publicznej
– dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym województwo małopolskie „Gazeta Krakowska”.

Skip to content