Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja nadzwyczajna

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXV, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 24 sierpnia 2009 r. (poniedziałek), na godzinę 14:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Skip to content