Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery”

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” zaprasza szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z całego kraju (publiczne, społeczne, prywatne) do udziału w projekcie „Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery”. Stowarzyszenie zaprasza aktywne szkoły chcące zorganizować dla grupy uczniów nieszablonowe zajęcia pozalekcyjne, wykorzystujące techniki e-learningowe, filmowe i warsztatowe.

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu aktywności społecznej uczniów i nauczycieli, uwrażliwienie ich na problematykę praw człowieka oraz podniesienie w szkołach poziomu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego, czyniąc tym samym szkołę miejscem integracji społecznej.

W projekcie będzie uczestniczyć 8 szkół. Głównym zadaniem szkoły biorącej udział w projekcie będzie zaplanowanie i przeprowadzenie w swoim środowisku lokalnym kampanii społecznej na wybrany temat.

W pierwszym etapie projektu z każdej szkoły wyłonionych zostanie 15 uczniów, z których 5 pojedzie na warsztaty jako liderzy projektu. Grupą uczniów ma opiekować się 1 nauczyciel.

W ramach projektu:
– w pełni pokryte zostaną koszty wyjazdu szkoleniowego,
– opłacona zostanie pozalekcyjna praca opiekunów grup realizujących kampanie społeczne (10 h w miesiącu x 5 miesięcy),
– szkole zostaną przekazane środki na pokrycie kosztów realizacji kampanii (1000 zł dla każdej szkoły),
– na platformie e-learningowej udostępnione zostaną 3 kursy e-learningowe – uczniowie i opiekun dostaną specjalne hasła dostępu do kursów,
– szkołom zostaną przekazane płyty CD z materiałem e-learningowym i scenariuszami warsztatów z tematyki obywatelskiej, prawno-człowieczej i filmowej,
– stworzone reportaże zostaną pokazane na specjalnie zorganizowanej gali, a najlepsze z nich otrzymają nagrody niespodzianki.

Więcej szczegółów i niezbędne dokumenty pod adresem: www.ps.org.pl/rfio

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”
ul.Chopina 2c, 41-400 Mysłowice
tel: 32 730 12 00, 32 730 14 00

Skip to content