Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie oraz Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju serdecznie zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej na spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbędzie się w Gminnym Centrum Informacji przy Domu Kultury w Tuchowie ul. Chopina 10 – w dniu 18 marca (wtorek) 2008 roku o godz. 10.00 ! Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Domu Kultury w Tuchowie tel. 14 6525436, e-mail: dk@tuchow.pl


Proponowany program spotkania informacyjno-promocyjnego:
,,Dotacje dla MŚP na lata 2007-2013 oraz inne źródła finansowania działalności gospodarczej”
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
Działanie 1.5 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Działanie 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Działanie 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013:
Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy,
Działanie 2.1: schemat A – Bezpośrednie wsparcie inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw,
Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy,
Działanie 2.1: schemat B – Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R,
Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy,
Działanie 3.1, schemat D – Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie dla osób zamierzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
Priorytet VIII Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
4. Innowacyjna Gospodarka 2007-13 – dotacje dla przedsiębiorców na innowacyjne projekty.
5. Fundusze Pożyczkowe i Fundusze Poręczeniowe (MARR S.A., TARR S.A., Inicjatywa MIKRO, FRRR.)
Przewidywany czas na prezentację: ok. 2 godzin oraz odpowiedzi na pytania uczestników – do 0,5 godziny. Ponadto, po zakończeniu części wspólnej jest możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców – do 1 godz.

Skip to content