Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sprawozdanie ze szkolnego konkursu poezji patriotycznej

Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła młodych patriotów – VI edycja”, w którym Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie bierze udział, dnia 22 stycznia 2018 roku w czytelni biblioteki szkolnej został przeprowadzony konkurs recytatorski.

Konkurs rozpoczął się eliminacjami klasowymi. Do finału zakwalifikowało się 13 osób ze szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Dobór repertuaru był bardzo interesujący, nauczyciele zwracali uwagę, aby utwory nie powtarzały się, co dało ciekawy obraz polskiej poezji patriotycznej. Można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu polskich poetów: M. Konopnickiej, S. Goszczyńskiego, T. Różewicza, K. I. Gałczyńskiego, M. Sulim. W czasie przygotowań uczniowie kształtowali nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również poznawali twórczość polskich poetów, historię Polski, odbywały się rozmowy i pogadanki o danej epoce literackiej – a co za tym idzie – czasie historycznym i wydarzeniach z nim związanych. Uczniowie kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, uczyli się szacunku do państwa i narodu polskiego poprzez pełną emocji recytację.

W jury konkursu zasiedli wicedyrektor Wanda Siwek, nauczyciel języka polskiego Anna Stanuch – Madej, nauczyciel języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie Justyna Jaworska-Lipka oraz uczennica Ronja Szych- Karwat. Uroczystość prowadziła bibliotekarz Katarzyna Krupa, materiał w postaci zdjęć i nagrań przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Łukasz Jurek.

A oto wyniki konkursu:
I miejsce – Emilia Wójcik z klasy 3b
II miejsce ex aequo – Izabela Zając z klasy 2a i Patrycja Barnaś z klasy 3a
III miejsce – Marcelina Martuś z klasy z klasy 3a
Wyróżnienie – Bartłomiej Janas z klasy 2a

Skip to content