Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Środowiskowy certyfikat CZT

Centrum Zdrowia Tuchów, które przystąpiło niedawno do koalicji antysmogowej, systematycznie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko. Potwierdził to audyt, dotyczący ponownego uzyskania certyfikatu zgodności z normą ISO 14001 -2004.

We wnioskach audytorzy stwierdzili, że wymogi systemu zarządzania środowiskowego są w spółce nie tylko konsekwentnie stosowane, ale też ciągle doskonalone.

W stosunku do poprzedniego procesu oceny pojawiły się nowe obszary, które uzyskały pozytywne noty. Należy do nich uruchomienie świadczeń w Dziennym Domu Opieki Medycznej, ale też zainstalowanie systemu oszczędności wody i uruchomienie centralnej sterylizatorni. Jednym z celów określonych w polityce zintegrowanego systemu zarządzania było zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Właściwie zdefiniowane zostały także programy realizacji poszczególnych celów. Dotyczy to np. zamierzenia wprowadzenia oszczędności zużycia gazu o 5 %, w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego.

W sumie w spółce wyznaczyliśmy aż 18 tak zwanych aspektów znaczących. Tutaj zaliczamy np. odpady medyczne, zużycie prądu czy gazu, zużycie papieru i tonerów – tłumaczy pełnomocnik do spraw Zintegrowanego systemu zarządzania CZT Jolanta Obrzut. Audytorzy potwierdzili, że na bieżąco składane są właściwie raporty dotyczące oddziaływaniu na środowisko. Spółka sporządza bardzo szczegółowe analizy, dotyczące wytwarzanych odpadów czy środków zużytych do dezynfekcji. Potwierdzono, że na terenie szpitala rodzinnego, przychodni i jednostek podległych konsekwentnie stosowane są zasady segregacji odpadów. W trakcie audytu recertyfikującego zidentyfikowano nowe aspekty środowiskowe. Dotyczą one postępowania ze zużytymi filtrami w systemie wentylacji mechanicznej oraz zużycia ciekłego azotu i dwutlenku węgla w Centrum Rehabilitacji do zabiegów krioterapii.
Zakres świadczeń, który podlegał ocenie był bardzo szeroki. Prócz leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dotyczył on także świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, rehabilitacji; stomatologii i medycyny pracy. Ponadto audytorzy przyglądali się także opiece psychiatrycznej i psychologicznej, leczeniu uzależnień i świadczeniom z zakresu diagnostyki medycznej.

Skip to content