Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statuetki „Melaniusz” wręczone!

W czwartek 28 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie, przy zachowaniu wszelkich zasad sanitarnych odbyło się noworoczne spotkanie połączone z uroczystością wręczenia honorowego wyróżnienia „Melaniusz”.

W naszej społeczności gminnej jest wielu ludzi, którzy poprzez swoją działalność gospodarczą, społeczną, samorządową, oświatową, wychowawczą, sportową, charytatywną, kulturalną i promocyjną szczególnie zasłużyli się dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

Podczas noworocznego spotkania tradycją jest, że burmistrz Tuchowa przedstawia to co zrealizowano w gminie w minionym roku, a także przedstawia plany na bieżący rok. Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa w swoich wystąpieniu podkreśliła wagę dotychczasowych inwestycji, a także nakreśliła kierunki działań w 2021 r.. W priorytetowych działaniach znalazły się m.in. ochrona powietrza, rozwój infrastruktury drogowej, sportowej i rekreacyjnej.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia statuetek „Melaniusz” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 3 wyróżnienia. Statuetkę „Melaniusz” otrzymali:
Bogusława Zofia Fula, Kazimierz Gawryał i Dom Kultury w Tuchowie.

Statuetki zasłużonym wręczyła burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem i zastępcą burmistrza Wiktorem Chrzanowskim.

Uroczystość rozpoczął i zakończył koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy muzycznej pod kierownictwem Marka Jachera.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne uroczystość odbyła się bez udziału publiczności, a jej transmisję na żywo zapewniła telewizja StarNowa.tv – kliknij tutaj.

Pani Bogusława Zofia Fula
…za determinację w podtrzymywaniu czytelniczego ducha w gminie Tuchów; propagowanie literatury wartościowej; nieustanne i życzliwe wspieranie działalności edukacyjnej placówek oświatowych, instytucji, organizacji oraz społeczności lokalnej…

Bogusława Zofia Fula, przedsiębiorca. Od 1990 roku właścicielka księgarni „Bajka”. Wcześniej pracowała jako kierownik księgarni „Dom Książki”, która mieściła się w budynku „Sokoła” w Tuchowie. Mimo różnorodnych zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce
i skutków z nimi związanych podejmowała starania, które zapewniały ciągłość trwania księgarni. W początkowych latach działalności pozyskiwała książki, o które wówczas było bardzo trudno, a o które zabiegali coraz liczniejsi, a nawet stali nabywcy.
Zawsze dbała, by jej księgarnia wyposażona była w dobrą i wartościową literaturę dla wszystkich grup wiekowych – w książki fachowe, podręczniki i wydawnictwa albumowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, dbała – i nadal to czyni – by biblioteki szkolne poszerzały swój księgozbiór o trudno dostępne lektury szkolne, a uczniowie szkół w obowiązujące podręczniki. W sytuacji kryzysu zewnętrznego, związanego z biedniejącym społeczeństwem, możliwościami sprzedaży internetowej, chcąc zapewnić ciągłość swej działalności, zmieniła lokal na mniejszy, mieszczący się przy ul. Ogrodowej 1 w Tuchowie i poszerzyła usługi o sprzedaż artykułów papierniczych.
Jak sama jednak podkreśla, nie kieruje nią chęć zysku, lecz miłość do książek
i pragnienie, by kupowane i czytane były książki dobre. Będąc zaangażowaną w życie kulturalne regionu, od samego początku swojej działalności wspiera organizatorów konkursów, fundując nagrody lub – jeśli nie może inaczej – obniżając ceny lub oferując ceny hurtowe. Wyjątkowość Bogusławy Fuli określa bajkowe miejsce tworzone z sercem dla literatury i ludzi, o czym świadczy nazwa księgarni -„Bajka”.

Pan Kazimierz Gawryał
…za poświęcenie własnej fascynacji sportem dobru społeczności lokalnej; wytrwałą i cierpliwą pracę na rzecz podnoszenia standardów wydarzeń sportowych w gminie Tuchów; nieugiętą wierność zasadom gry uczciwej, zgodnej z zasadami, które krzewi wśród młodzieży i umiejętność twórczej współpracy z innymi.

Kazimierz Gawryał, sportowiec i pasjonata. Ojciec sześciorga dzieci. Od 15. roku życia zaangażowany
w działalność organizacji takich jak: Ludowe Zespoły Sportowe i Ochotnicza Straż Pożarna, które pozwalały realizować zainteresowania, doskonalić sprawność fizyczną i charakter. W roku 1970 został członkiem klubu LZS Karwodrza, a od 1972 roku prowadził jego kronikę. W 1971 roku wstąpił do OSP i przez 12 lat pełnił funkcję gospodarza remizy. W 1978 roku został prezesem klubu LZS Karwodrza, a z jego inicjatywy powołano kilka sekcji, m.in.: piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyczną, turystyczną. Drużyna piłki nożnej (w tym dwie drużyny młodzieżowe) zaczynała od ligi gminnej, awansując kolejno do międzygminnej i do klasy „B”. Klub reprezentował gminę Tuchów w Wojewódzkich Igrzyskach LZS w różnych dyscyplinach oraz województwo tarnowskie podczas ogólnopolskich zawodów „Rowerem wszędzie” i „Złoty kask”. Sam Kazimierz Gawryał podnosił swoje kwalifikacje, uzyskując uprawnienia trenera piłki nożnej PZPN oraz w 1984 roku kończąc kurs trenerski i zdając egzamin przed komisją Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Jako trzeci w województwie miał uprawnienia sędziego klasy państwowej PZTS. Prowadzona przez niego drużyna tenisa stołowego od klasy „A”, przez ligę wojewódzką i III ligę w 1993 roku awansowała do II ligi. Wchodząc w skład Zarządu Tarnowskiego Związku Tenisa Stołowego, został członkiem Komitetu Organizacyjnego meczu Superligi Tenisa Stołowego Polska-Holandia, który odbył się w Tarnowie w 1993 roku. Klub sportowy LZS Karwodrza trzykrotnie zwyciężył w konkursie „Omega”
o sportowy znak jakości, dwukrotnie był laureatem konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki na zorganizowanie najlepszej imprezy sportowej – w 2009 r. „Karol” i w 2014 r. „Sportowa Gwiazda”. Za otrzymane środki finansowe zakupiono sprzęt sportowy, którego część klub przekazał uczniom szkoły podstawowej w Karwodrzy. Dzięki staraniom Kazimierza Gawryała zmodernizowano boisko sportowe, dostosowano jego parametry do obowiązujących standardów i zadbano o odpowiednie zaplecze sportowe, a współpraca z młodzieżą i osobami wspierającymi jego działania zaowocowała w liczne imprezy sportowe w Karwodrzy, a wśród nich: Mistrzostwa Szkół Powiatowych w Piłce Nożnej (ośmiokrotnie), Turniej Wsi Gminy Tuchów (dwukrotnie), Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Ministrantów, Powiatowe i Międzypowiatowe Turnieje „Wakacje z Piłką Nożną”, Turnieje Oldbojów, Wakacyjne Turnieje Plażowej Piłki Siatkowej, Turnieje Rodzinne oraz Małopolskie Igrzyska LZS w dwunastu dyscyplinach (2018 r.). Do osiągnięć sportowych z jego udziałem należy wielokrotne mistrzostwo województwa w czwórboju władz samorządowych. Drużyna w składzie: Kazimierz Gawryał, Bogdan Szeląg, Józef Szary trzykrotnie wywalczyła wicemistrzostwo Polski (Siedlce 2011, Opole 2012, Ełk 2013). Mistrzostwo Polski osiągnęła drużyna w składzie: Kazimierz Gawryał, Bogdan Szeląg, Marek Krzemień (Siedlce 2018). Kazimierz Gawryał został najlepszym zawodnikiem Ogólnopolskich Igrzysk. Za wieloletnią działalność sportową i turystyczną, czynny udział w organizacji zawodów w klubie, gminie, powiecie oraz osiągnięte wyniki sportowe otrzymał odznaczenia państwowe i sportowe, m.in.: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal 80-lecia PZPN, odznaki: Za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego, Zasłużony Działacz Turystyki, Zasłużony Działacz LZS, Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. Aktualnie jest wiceprezesem ds. sportu Powiatowego Zrzeszenia LZS w Tarnowie i członkiem Prezydium Małopolskiej Rady LZS w Krakowie. Jest przykładem człowieka, który systematyczną pracą, z cierpliwością, wytrwałością i umiejętnością współpracy z młodzieżą i starszymi realizuje wytyczone cele. Wyróżniają go opanowanie, takt i skromność, które – we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych rywalizacji, radykalnie asertywnych zachowań i nie zawsze gry zgodnej z zasadami „fair play” – niewątpliwie zasługują na uznanie.

Dom Kultury w Tuchowie
…za całokształt 30 lat swej działalności; kreowanie życia kulturalnego w gminie Tuchów; popularyzowanie różnorodnych form kultury; bycie dla ludzi i z ludźmi oraz działalność dla dobra naszego lokalnego dziedzictwa i ludzi tworzących naszą społeczność

Dom Kultury w Tuchowie działa nieprzerwanie od 1991 roku. Oprócz głównej siedziby w Tuchowie posiada swe filie w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej, Siedliskach. Instytucja ta z dużym zaangażowaniem prowadzi szereg zadań w zakresie upowszechniania szeroko pojętej kultury, historii Polski i gminy, tradycji, a także promowania i budowania postaw patriotycznych.
Otwarta dla ludzi współpracuje z instytucjami, stowarzyszeniami, parafiami, orkiestrami, amatorskimi ruchami artystycznymi, organizacjami charytatywnymi, wspierając ich w działaniach i aktywnie w nich współuczestnicząc. Kieruje bogatą ofertę edukacyjną, artystyczną, rozrywkową, wystawienniczą, organizuje wydarzenia o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, pozyskuje liczne fundusze zewnętrzne oraz publikuje wydawnictwa poświęcone miastu i gminie.
Od 2000 roku aktywnie wspiera i organizuje współpracę miast partnerskich gminy Tuchów, w ramach której organizuje coroczne Międzynarodowe Spotkania Miast Bliźniaczych.
W jego kulturalnej przestrzeni od 2011 roku znajdują się również Cyfrowe Kino 3D „Promień”, które oprócz stałego repertuaru zawiera ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz Punkt Informacji Turystycznej prowadzący działalność informacyjną i promocyjną Tuchowa i regionu.
Od 2012 roku wydaje lokalną gazetę „Kurier Tuchowski” – skarbnicę wiedzy o życiu naszej lokalnej społeczności, a od 2013 roku w jego struktury wchodzi Muzeum Miejskie w Tuchowie gromadzące kilka tysięcy eksponatów pokazujących historię i bogactwo etnograficzne ziemi tuchowskiej, którego dopełnieniem od 2019 roku jest muzeum znajdujące się w podziemiach „Sokoła”.
W roku 2019 w Domu Kultury w Tuchowie powstała Pracownia Artystyczna „Promyczek”, kierująca do dzieci i młodzieży ofertę umożliwiającą poszerzanie wiedzy, zdolności, doskonalenie umiejętności manualnych, intelektualnych, rozbudzania pasji i wrażliwości na piękno drugiego człowieka.
Rok 2020, pomimo trudności związanych z narzuconymi ograniczeniami, dla zespołu tuchowskiej kultury stał się impulsem do rozwoju i poszukiwania nowych form dotarcia do społeczeństwa. W pierwszej połowie roku powstał projekt tuchowskich gadżetów, a w ślad za nim Kulturalny Kram – stacjonarny i internetowy sklep, w którym są one sprzedawane. Kolejne miesiące to różnorodność form twórczej aktywności pracowników Domu Kultury w Tuchowie, którzy ze swym programem poprzez profile społecznościowe, kanał YouTube, stworzoną nową stronę internetową i „Kuriera Tuchowskiego” docierali nie tylko do mieszkańców naszej gminy, ale wychodzili poza jej granice. Pomimo zamknięcia instytucji starali się zawsze być blisko ludzi.
Dzięki kreatywności i zaangażowaniu zespołu tuchowskiej kultury Dom Kultury w Tuchowie jest instytucją kultury wyróżniającą się na tle innych – to artystyczna i kulturalna przestrzeń bez granic.

Skip to content