Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stowarzyszenie ”NADZIEJA” obchodzi 15-lecie działalności

Uroczystość obchodów 15-tej rocznicy działalności Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie, która odbyła się w dniu 13 maja 2007 r rozpoczęła msza św. w Sanktuarium NNMP pod przewodnictwem Rektora WSD w Krakowie Ojca dr Stanisława Wróbla reprezentującego Prowincjała Ojca dr Zdzisława Klafkę. Koncelebrantami byli: opiekun duchowy Wspólnoty „Nadzieja” Proboszcz Parafii NNMP i kustosz sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej – Ojciec Mirosław Grakowicz, Rektor WSD w Tuchowie O. dr Jacek Zdrzałek, były Proboszcz Parafii NNMP Ojciec dr Stanisław Madeja i Ojciec dr Ryszard Marcinek, Ojcowie Redemptoryści współpracujący z Stowarzyszeniem „Nadzieja” na przestrzeni 15 lat.
Kazanie okolicznościowe wygłosił O. dr Stanisław Wróbel.

Oprawę wokalno – instrumentalną liturgii zapewniał Sanktuaryjny Chór Mieszany pod dyrekcją organisty p. mgr Jana Gładysza i Zespół „Pokolenia” z Parafii Św. Jakuba Ap. w Tuchowie pod kierunkiem p. dr Ewy Stanisławczyk i schola wolontariuszy (uczniowie tuchowskich szkół i klerycy WSD Redemptorystów).
Służbę liturgiczną ołtarza zapewniali: wolontariusze, ministranci także wśród nich podopieczni stowarzyszenia. W procesji z darami dzieci niepełnosprawne przyniosły jako dar dziękczynny kosz z 15 – różami symbolizującymi 15 lat opieki MB Tuchowskiej nad Stowarzyszeniem „Nadzieja”, a harcerze hostie i wino do konsekracji.
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele placówek społecznych, instytucji, firm, wolontariusze, harcerze i wiele osób reprezentujących grono Przyjaciół „Nadziei”.
Na zakończenie słowa podziękowania na ręce darczyńców duchownych i świeckich złożyli Grażyna i Marian Gutowie – reprezentujący Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,, Nadzieja”
w Tuchowie.
Dalsza część programu miała miejsce w sali pielgrzyma klasztoru
OO. Redemptorystów. Nastąpiła chwila gratulacji (m.in. list gratulacyjny w imieniu władz samorządowych – Burmistrza Tuchowa oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie złożył na ręce prezesa Mariana Guta Sekretarz Gminy) i radości z wspólnego spotkania się, przy poczęstunku, w który to wkład włożyli bliscy swym sercem oddani Przyjaciele ,, Nadziei” i rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Opracowano przy współpracy Pani Grażyny Gut.

Skip to content