Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sukces małych przyrodników z Przedszkola Publicznego w Tuchowie

Dzieci z oddziału VI, pod kierunkiem Beaty Sikorskiej i Ewy Świderskiej zdobyły II miejsce w IV Ogólnopolskim Zielonym Konkursie – Kluby Naszej Ziemi dla Rozwoju Zrównoważonego.

Konkurs zorganizowany był przez Fundację Nasza Ziemia w Warszawie w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolnej, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zadaniem konkursowym na wszystkich poziomach wiekowych było prowadzenie półrocznych obserwacji przyrodniczych. Wyniki obserwacji dzieci dokumentowały w „kronikach obserwacji”. Oceniane były: spostrzegawczość, spojrzenie na przyrodę, forma, użyte środki, dociekliwość, poprawność merytoryczna oraz oryginalność pracy.
W kategorii przedszkolnej lokaty wyglądały następująco:
• I miejsce zajęło Przedszkole Miejskie nr 112 w Poznaniu,
• II miejsce Przedszkole Publiczne w Tuchowie,
• III miejsce Przedszkole nr 84 w Warszawie.

Skip to content