Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sukces uczniów LO

Sukces uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie, Karola Guta i Mateusza Niedośpiała na wojewódzkim finale XII konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

10 lutego 2012 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, odbyło się XII Wojewódzkie Seminarium Astronomiczno–Astronautyczne oraz finały wojewódzkiego konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych.
W imieniu gospodarzy – Uniwersytetu Pedagogicznego zebranych przywitał prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner, dyrektor Instytutu Fizyki UP, cytując słowa Mikołaja Kopernika „A cóż jest piękniejszego nad niebo…”, jako inspirację do prac konkursowych.
Seminarium konkursowe poprowadził przewodniczący jury dr Adam Michalec. Wygłoszono w sumie sześć referatów konkursowych spośród 46 nadesłanych. Tematyka referatów była bardzo ciekawa, a na wyróżnienie zasługiwały te oparte na własnych obserwacjach i wyliczeniach. Bardzo wysoko oceniono referaty uczniów tuchowskiego ogólniaka. Karol Gut zajął drugie miejsce, a Mateusz Niedośpiał czwarte.
Laureaci dwóch pierwszych nagród: Mateusz Windak oraz Karol Gut (wraz z trzecią laureatką Magdaleną Paruch – w charakterze obserwatora) pojadą w marcu do Grudziądza referować swoje prace na Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno–Astronautycznym im. prof. Roberta Głębockiego.
Życzymy powodzenia i sukcesu!

Skip to content