Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkolenie informacyjne ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Tarnowie uprzejmie informuje o szkoleniu, którego tematem będą szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłat pomocy finansowej PROW 2014 – 2020 z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych„.

Modernizacja gospodarstw rolnych może występować w obszarach:
– rozwój produkcji prosiąt,
– rozwój produkcji mleka krowiego,
– rozwój produkcji bydła mięsnego,
– operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 marca 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Skip to content