Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 29.05.2018 r. do 28.05.2021 r.

Informacja dla odbiorców usług Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na terenie gminy Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów.

Stosownie do art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. w związku z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, z dnia 25 kwietnia 2018 r., znak KR.RET.070.206.2018, informuję, że nowa taryfa na okres 3 lat została ogłoszona w dniu 21.05.2018 r. na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wchodzi w życie od dnia 29 maja 2018 r.

Podane w taryfie stawki nie uwzględniają dopłaty z budżetu Gminy Tuchów przewidzianej w uchwale Rady Miejskiej w Tuchowie. Uchwała dotycząca dopłat zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tuchowie, tj. 30 maja.

Kliknij, aby zapoznać się ze stawkami taryfy.

Skip to content