Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchów pozyskał 1 186 321 zł na remont Sokoła!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił właśnie wyniki naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Wniosek Gminy Tuchów o dofinansowanie zadania pn. “Modernizacja zabytkowego budynku „Sokoła” w Tuchowie wraz z dostosowaniem do funkcji muzealnych” został rozpatrzony pozytywnie. Dzięki dobremu przygotowaniu wniosku i analizy finansowej budżet gminny zyska dotację w wysokości 1 186 321,97 zł.

Przypomnieć należy, że o środki na realizację tej inwestycji Gmina Tuchów starała się już od lipca 2010 roku i dwukrotnie wnioski (środki unijne MRPO 2007-2013 oraz Ministra Kultury) były odrzucane.

Dane dotyczące inwestycji:
Wysokość dotacji: 1 186 321,97 zł
Wkład własny: 1 076 188,52 zł
Koszt całkowity: 2 262 510,49 zł
Okres realizacji: 01.09.2017 r. do 31.12.2018

Decyzją z dnia 5.09.1983 obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-245 i podlega ochronie konserwatorskiej. Niestety stan budynku wybudowanego w 1911 roku jest dalece niezadowalający. Największym problemem jest brak izolacji pionowej i poziomej, co z kolei powoduje bardzo częste zalewanie piwnic, a w konsekwencji zawilgocenie całego obiektu (w tym fundamentów), wpływa też na osiadanie budynku. Inne problemy to m.in. zły stan okien w części piwnicznej, ceglanej fasady, wieżyczek, piwnicznych sklepień, drzwi zewnętrzne i schodów. Aby udostępnić zabytkowe piwnice należy podjąć pilne prace konserwatorsko-ratunkowe.
Dodajmy, że jedyny remont tego obiektu został przeprowadzony w latach: 2000-2001 i dotyczył wymiany konstrukcji dachu… a obecnie budynek ma 105 lat i remont piwnic oraz fundamentów wydaje się nieodzowny dla ratowania zabytku.

Wszystkie obiekty w najbliższym otoczeniu Sokoła już zostały wyremontowane z funduszy pomocowych, mimo że budynek Sokoła jest najstarszy i najbardziej takiego remontu wymaga. Były to m.in.:
– Amfiteatr – z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– Drewniana altana – ze środków Programu rozwoju obszarów wiejskich
– Dom Kultury – z dwóch dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, premii termomodernizacyjnej oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Budynek Sokoła znajduje się w ścisłym centrum miasta i w miejscu często uczęszczanym. To obiekt nawiązujący do historycznych osiągnięć Tuchowa, do sukcesów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, czy też okresu, kiedy Polska odzyskała niepodległość. To miejsce kojarzone także z teatrem, biblioteką, kinem, salą gimnastyczną, samolotem, czy ostatnio także sądem.

Skip to content