Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchowscy strażacy nominowani do „Florianów”

Kapituła Konkursowa zakończyła swoje obrady i spośród nadesłanych przez OSP z całej Polski 256 zgłoszeń wyłoniła 52 projekty nominowane do strażackich Oscarów, czyli Florianów. Już 11 maja br. w hali widowiskowej Torwar w Warszawie odbędzie się uroczystość, podczas której poznamy zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Wśród nominowanych jednostek znalazły się:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie, która za swój projekt pn. „Tuchowscy strażacy chronią, ratują i świecą przykładem” została nominowana w kategorii III – ochrona środowiska i ekologia
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Tuchowskiej, która za swój projekt pn. „Kreujemy, budujemy i umacniamy aktywne społeczeństwo obywatelskie w gminie Tuchów” została nominowana w kategorii VIII – Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

FLORIANY – Ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji środowisk lokalnych. Głównym przesłaniem i celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Celem konkursu jest również:
– promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
– nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
– propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i innowacyjnych rozwiązań w szerokim znaczeniu,
– promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

źródło: floriany.pl

Skip to content