Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchowscy strażacy ratują, chronią i świecą przykładem!

Problem zanieczyszczonego powietrza w okresie zimowym dotyka mieszkańców naszego regionu prawie codziennie. Wieczorem kiedy w gospodarstwach domowych rozpalane są kotły, do powietrza emitowane są setki gramów szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń.

Najbardziej szkodliwą substancją, która wraz z dymem trafia do naszego organizmu jest benzo(a)piren – rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze – a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych – mówi Wiktor Chrzanowski, ekodoradca w ramach projektu LIFE.

Dopuszczalny średnioroczny poziom benzo(a)pirenu to 1 ng/m3. Tymczasem w 2016 w Tuchowie stężenie to zostało przekroczone aż ośmiokrotnie! Dane te pochodzą z państwowej stacji monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie zlokalizowanej przy ul. Chopina 10 w Tuchowie, zatem nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek manipulacji.

Od ponad roku w Tuchowie prowadzone są działania edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie jakości powietrza. Urząd Miejski w Tuchowie, mieszkańcy z inicjatywy „Powietrze Tuchów” oraz Centrum Zdrowia Tuchów prowadzili w tym czasie szereg działań sprzyjających ochronie powietrza: wdrażany program wymiany kotłów, wydarzenia edukacyjne, konferencje, spotkania w szkołach, konkursy czy pokazy nowoczesnych kotłów.

– Inicjatywa „Powietrze Tuchów” prowadzi działania podnoszące świadomość już od ponad roku. Poprzez wiele inicjatyw uświadamiamy mieszkańcom jak wielki wpływ na nasze zdrowie i życie ma zanieczyszczenie powietrza. Cieszymy się, że ta wiedza zmobilizowała tuchowskich strażaków do tak szybkiej modernizacji kotłowni. Kolejny raz pokazali nam, że zawsze można na nich liczyć – mówi Maciej Sajdak z inicjatywy „Powietrze Tuchów”.

Do 2017 r. w remizie OSP w Tuchowie spalano w sezonie grzewczym ok. 25 ton węgla, aby ogrzać prawie 800 m2 powierzchni. Tuchowscy strażacy mając na uwadze jeden z celów swojej statutowej działalności tj. działanie na rzecz ochrony środowiska, podjęli decyzję o likwidacji starego kotła węglowego i zastąpienie go nowym źródłem ciepła, bardziej ekologicznym.

Od kilku już lat nosiliśmy się z zamiarem modernizacji naszej kotłowni, także aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Tuchowie – mówi Łukasz Giemza, prezes OSP w Tuchowie.

Trzeba nadmienić, że przygotowania do tej inwestycji trwały kilka lat i głównie polegały na gromadzeniu środków finansowych oraz odpowiednim zaplanowaniu prac.

– Część prac, polegająca m.in. na wymianie grzejników oraz instalacji w części garażowej, została wykonana już w 2015 roku. W bieżącym roku nasza jednostka złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”, jednak tym razem wniosek nie znalazł się wśród pozytywnie rozpatrzonych. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się na wykonanie modernizacji, w głównej mierze z własnych środków  – dodaje Łukasz Giemza.

Środki finansowe na tę inwestycję pochodziły z różnych źródeł:
– Rada Osiedlowa: 2000,00 złotych (coroczne wsparcie działalności),
– wpłaty od mieszkańców zgromadzone m.in. podczas corocznej akcji rozprowadzania kalendarzy,
– inne oszczędności i środki własne.

W ramach prac wykonano:
– wymianę dwóch starych pieców na jeden nowoczesny kocioł
– wymianę instalacji C.O. (rury, zawory itp.)
– wymianę grzejników wraz z montażem termostatów grzejnikowych
– rozbiórkę starego, popękanego komina i postawienie nowego
– prace wykończeniowe (układanie płytek, malowanie, szpachlowanie itp.) w kotłowni

Całkowity koszt modernizacji to prawie 50 tysięcy złotych, z czego sam kocioł kosztował ok. 19 tysięcy zł. Warto tutaj nadmienić, że w większości prace zostały wykonane przez samych strażaków.

Zamontowany kocioł w remizie OSP to nowoczesny kocioł na pellet SAS BIO EFEKT o mocy 46 kW wyprodukowany przez  Zakład Metalowo – Kotlarski SAS z Buska Zdroju (www.sas.busko.pl).

– Wydaje nam się, że jest to pierwszy kocioł tego rodzaju o tak dużej mocy w gminie Tuchów. Kocioł jest w pełni zautomatyzowany, a jego obsługa ogranicza się tylko do uzupełnienia pelletu oraz usuwania popiołu i czyszczenia pieca raz na kilka dni – dodaje Grzegorz Wąs, naczelnik OSP w Tuchowie.

Wymiana kotła w tuchowskiej remizie przyniosła dodatkowy efekt. Producent kotła widząc wielkie zaangażowanie tuchowskich strażaków oraz mieszkańców działających w ramach inicjatywy „Powietrze Tuchów”, zdecydował się za ich namową sfinansować zakup dwóch oczyszczaczy powietrza dla Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz Publicznego Przedszkola w Mesznej Opackiej. Przekazanie tych urządzeń odbyło się 6 grudnia, jako podarunki mikołajkowe dla najmłodszych oraz pensjonariuszy Domu Pogodnej Jesieni.

Cieszymy się, że w gminie Tuchów pojawia się coraz więcej oczyszczaczy powietrza. Pozwala to naszym najmłodszym mieszkańcom oddychać czystym powietrzem w szkole, czyli tam gdzie przebywają przez dużą część dnia – dodaje Maciej Sajdak z inicjatywy „Powietrze Tuchów”.

Jak podkreślają strażacy z OSP w Tuchowie, wymiana kotła przyniosła natychmiastowy efekt ekologiczny w postaci wyeliminowania emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania 25 ton węgla rocznie. Czy wraz z efektem ekologicznym przyniesie również oszczędności finansowe czas pokaże. Jedno jest pewne, zdrowia nie można w żaden sposób przeliczyć na pieniądze.

Mieszkańców, którzy byliby zainteresowani wymianą starych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ogrzewania a także zobaczeniem jak w praktyce sprawdza się kocioł zamontowany w tuchowskiej remizie, zachęcamy do kontaktu na adres mailowy: osp.tuchow@wp.pl

Skip to content