Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchowski budżet obywatelski – wyniki

W środę 9 grudnia 2015 r. poznaliśmy zwycięzców drugiej edycji Tuchowskiego budżetu obywatelskiego. W głosowaniu wzięło udział 8 projektów o różnorodnej tematyce: od poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu, rekreacji, po budowę oświetlenia i projektowanie chodnika.


Tegoroczna edycja umożliwiała głosowanie za pomocą systemu internetowego. Jak obrazują wyniki, większość mieszkańców skorzystała z tego ułatwienia.
Drugim sposobem oddania głosu było tradycyjne głosowanie, czyli wrzucenie wypełnionej karty do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Ilość głosów oddanych przez internet: 1176, w tym:
Prawidłowych głosów: 1105, spoza gminy: 60, ilość podwójnych głosów: 11.

Natomiast w urnie znalazło się 319 kart, w tym:
prawidłowych głosów 316, spoza gminy: 1, niepoprawnie wypełnione karty: 2.

Łącznie oddano 1421 poprawnych głosów.

Wyniki

W wyniki głosowania internetowego oraz tradycyjnego (do urny) mieszkańcy miasta i gminy Tuchów wybrali następujące projekty do realizacji:

1 miejsce – ilość głosów: 323
Projekt nr 6: Mobilne kino plenerowe
Wnioskodawca: Grzegorz Niemiec
Celem projektu jest zakup sprzętu, który umożliwi organizowanie nie tylko pokazów filmowych, lecz również pokazów edukacyjnych oraz informacyjno – promocyjnych. Będą mogły prezentować się tuchowskie przedszkola i szkoły oraz organizacje i instytucje działające w naszym regionie. Będzie można organizować gawędy o Tuchowie, lekcje muzealne czy warsztaty tematyczne dla różnych grup wiekowych.
Szacunkowy koszt: 50 000 zł

2 miejsce – ilość głosów: 256
Projekt nr 4: Zielony Bratek – rodzinne miejsce zabaw
Wnioskodawca: Ryszard Gryboś
Zielony Bratek – rodzinne miejsce zabaw, obok Domu Działkowca ROD „Bratek”. Obejmuje budowę wiaty grillowej, modernizację istniejącego placu zabaw dla dzieci, wyodrębnienie kącika sportowego z siłownią plenerową. Realizacja projektu wpłynie na poprawę standardu korzystania z działek, gwarantuje komfort estetyczny, w którym społeczność działkowa i lokalna spędzają swój wolny czas.
Szacunkowy koszt: 47 000 zł

3 miejsce – ilość głosów: 233
Projekt nr 2: Budowa bazy rekreacyjnej do organizowania imprez kulturalnych
Wnioskodawca: Anna Totoś, Dorota Cup
Zadanie: Budowa bazy rekreacyjnej do organizowania imprez kulturalnych przy ulicy Ryglickiej. Baza obejmuje wiatę z grillem, plac zabaw i ławeczki. Obiekt będzie służyć integracji społecznej mieszkańców Kielanowic, Tuchowa i sąsiednich miejscowości.
Szacunkowy koszt: 50 000 zł

4 miejsce – ilość głosów: 179
Projekt nr 8: Modernizacja stadionu MKS Tuchovia
Wnioskodawca: Miejski Klub Sportowy „Tuchovia”
Stadion MKS służy ponad 200 zawodnikom i zawodniczkom, którzy poprzez systematyczne treningi podnoszą stale swoje umiejętności. Służy także mieszkańcom gminy Tuchów, którzy mogą oglądać rozgrywki sportowe z udziałem zawodników. Stadion służy także siatkarzom plażowym w okresie letnim. Modernizacja obejmuje zamontowanie tablicy LED, piłkochwytów, wydzielenie sektora dla gości oraz budowę chodnika wzdłuż trybuny.
Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Warto nadmienić, że 4 miejsce w głosowaniu mieszkańców zajęły dwa projekty (nr 1 i 8) z tą samą ilością głosów. Zatem zgodnie z art. 6 pkt. 3. regulaminu: w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa albo więcej zadań o kolejności na liście decyduje losowanie. Takie losowanie odbyło się w obecności wnioskodawców i ich przedstawicieli we wtorek 8 grudnia o godz. 15:00 w ratuszu. W wyniku losowania 4 miejsce zajął projekt nr 8. [fotorelacja z losowania]


Projekt nr 8: Modernizacja stadionu MKS Tuchovia
Projekt nr 7: Mobilny plac zabaw dla dzieci
Projekt nr 6: Mobilne kino plenerowe
Projekt nr 5: Miejski parking rowerowy
Projekt nr 4: Zielony Bratek – rodzinne miejsce zabaw
Projekt nr 3: Wykonanie projektu oświetlenia i budowa oświetlenia na ul. Nowej
Projekt nr 2: Budowa bazy rekreacyjnej do organizowania imprez kulturalnych
Projekt nr 1: Wykonanie projektu chodnika na ulicy Partyzantów

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Tuchów za udział w głosowaniu w Tuchowskim budżecie obywatelskim 2016.
Dziękujemy również Maciejowi Karpielowi, Jakubowi Rogozińskiemu oraz Maciejowi Sajdakowi za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu ds. Tuchowskiego Budżetu obywatelskiego.

Skip to content