Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchowskie LO bezpieczną placówką oświatową

Tuchowskie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika zostało wyróżnione certyfikatem „Bezpieczna placówka oświatowa” za zapewnianie bezpieczeństwa młodzieży w procesie kształcenia. Wyróżnienie to otrzymują nieliczne placówki za wieloletnie działania na rzecz bezpieczeństwa na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

\

Warto dodać, że liceum wyróżnione zostało także certyfikatem potwierdzającym bardzo wysoką jakość kształcenia młodzieży oraz zadowolenie rodziców i uczniów z oferowanych usług edukacyjnych.

Liceum jest jedyną szkołą w regionie wyróżnioną takim certyfikatem.

Informacje na temat szkoły będą umieszczone na stronie www.zadowolonykonsument.pl

Skip to content