Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uchwała antysmogowa – konsultacje społeczne

Do 5 stycznia 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski. Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego z wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt ww. dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz na stronie internetowej www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu kierować można w terminie do 5 stycznia 2017 r., elektronicznie na adres e-mail: powietrze@umwm.pl, (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM (adres jak wyżej) w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski odbędzie się 4 stycznia 2017 w godz. 16:00 – 19:00 (Centrum Kongresowe UR, aleja 29 Listopada 46, Kraków)

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Co oznacza uchwała antysmogowa dla Małopolski?
1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń
2. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno
3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno
4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
5. Wprowadza kontrolę przestrzegania ograniczeń

Więcej na temat uchwały antysmogowej można przeczytać tutaj.

Skip to content