Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuchowie zrealizowali projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie zakończyła realizację przedsięwzięcia “Travel & discover – podróżuj i odkrywaj”. To już druga odsłona projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, który realizowała tuchowska szkoła. 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników przez międzynarodową współpracę, a jej  głównym punktem jest mobilność do jednego z krajów europejskich. W tym roku po raz drugi współpracowaliśmy z portugalską szkołą Agrupamento de Escolas de Barcelos. Tym razem w projekcie uczestniczyło 20 uczniów z klas VII – VIII, wybranych do projektu w procesie rekrutacji. 

Przed mobilnością uczniowie ci brali udział w zajęciach przygotowujących, na których doskonalili język angielski, poznali podstawy nowego dla nich języka portugalskiego, uczestniczyli w zajęciach informatycznych i geograficznych. Tworzyli też ekologiczne produkty do wyprawy, spotykali się z podróżnikiem oraz uczestniczyli w zajęciach na Kraków Airport o tematyce turystyki i planowania podróży.

Uczniowie ocenili, że zajęcia przygotowujące były dla nich cennym doświadczeniem. Jednak chyba wszyscy uczestnicy czekali przede wszystkim na wyjazd do Portugalii. 26 września wyruszyliśmy w podróż, aby we współpracy ze szkołą AEB Barcelos realizować zaplanowany wcześniej program mobilności. Przez różnorodne zajęcia i zadania uczniowie rozwijali swoje kompetencje, szczególnie językowe, cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie przedsiębiorczości. Tworzyli też produkty końcowe przedsięwzięcia.

Przy okazji, zgodnie z tematem projektu, dużo podróżowaliśmy i odkrywaliśmy. Uczestnicy odwiedzili na przykład miasta Porto, Braga, Viana de Castelo, Valenca do Minho, Moledo, Esposende. Każdego dnia pobytu uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami, które były zamieszczane na stronie internetowej szkoły.      

12 dni w Portugalii upłynęło szybko i intensywnie. Uczniowie bardzo miło wspominają ten czas, spędzony na wspólnych zadaniach projektowych oraz na zajęciach turystyczno-krajoznawczych, dzięki którym mogli poznać uroki Portugalii. 

Podczas działań projektowych uczniowie stworzyli wiele produktów, pokazując przy tym swoje talenty i wiedzę, ale też nabywając nowe umiejętności. Opracowane zostały m.in. quizy, ankiety, plakaty, prezentacje i produkt główny – przewodnik po Portugalii “Discover Portugal”. 

Uczniowie prezentowali wypracowane produkty swoim szkolnym kolegom po powrocie do Polski. Dzielili się też swoimi wrażeniami z pobytu w Portugalii i z udziału w całym projekcie.

Pozytywne opinie uczestników przedsięwzięcia a także ich rodziców są najlepszą rekomendacją takich projektów i pokazują, że mają one dużą wartość, a dla uczestników są ciekawym i rozwijającym doświadczeniem. 

W imieniu uczestników projektu oraz jego opiekunów, chcielibyśmy bardzo podziękować pani Burmistrz Magdalenie Marszałek za wsparcie i zgodę na wdrożenie projektu, paniom z Gminnej Administracji Oświaty za nieocenioną pomoc przy jego realizacji oraz panu Dyrektorowi SP w Tuchowie Józefowi Wzorkowi za opiekę i wsparcie w projektowych działaniach.

Zespół ds. Realizacji Przedsięwzięcia w Ramach Projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów