Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

UKS Grupa Kolarska FOUR BIKE złożyło ofertę

“Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy Grupa Kolarska FOUR BIKE w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Link do oferty:  https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1710885,oferty-zlozone-w-2020-r.html

Skip to content