Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ulica Szpitalna i Żeromskiego wyremontowane

Zakończona została przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury polegająca na przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie i przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie.

Zadanie to jest jedną z trzech części przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem Skałki w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”.

Przebudowa tych dróg obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie nowej nawierzchni ulic, chodników, wykonanie kanalizacji deszczowej, poszerzenie istniejącej ulicy o miejsca parkingowe i wykonanie nowego odcinka ulicy w kierunku „Skałki”.

Zadanie to zrealizowało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MARTIN” Marcin Kawa z Zalasowej za kwotę brutto 658 233,68 zł.

Skip to content