Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Unijne środki dla przedsiębiorców

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako Instytucja Wdrażająca Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów do ww. działania.
Więcej na temat konkursu na stronie PARP.

Skip to content