Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Urząd nie będzie przyjmował wniosków o szkody łowieckie

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1507) przywróciła z dniem 23 sierpnia 2018 r. miejsce składania wniosku o szacowanie szkód łowieckich oraz o ustalenie wysokości odszkodowania tj. do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa, zatem wniosek do koła łowieckiego. W obecnym stanie prawnym szacowania szkód łowieckich, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (koło łowieckie);
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W celu uzyskania informacji na terenie jakiego koła łowieckiego wystąpiła szkoda można posłużyć się mapą obwodów łowieckich w Małopolsce zamieszczoną na stronie internetowej: http://miip.geomalopolska.pl/imap/ w menu (w górny lewy róg ekranu) Wybierz mapę /Rolnictwo/Obwody łowieckie oraz poniższymi danymi o kołach łowieckich działających na terenie gminy Tuchów:
– „Dzik” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 83 (http://kldzik.pl/)
– „Podgórskie” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 102 (brak strony internetowej)
– „Hejnał” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 128 (http://hejnal.tarnow.pl/)
– „Dzik” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 129 (http://kldzik.pl/)
– „Jaźwiec” w Tarnowie – obwód łowiecki nr 130, (brak strony internetowej)

Skip to content