Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

V HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY TARNOWSKIEGO

Organizatorzy imprezy: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Burmistrz Tuchowa i MOSiR Tuchów zapraszają drużyny piłkarskie oraz kibiców na V Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Tarnowskiego.

MIEJSCE I TERMIN:
– Hala MOSiR w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6
– 04.03.2007r. (niedziela) – godziny zawodów zostaną podane po losowaniu.

ZGŁOSZENIA DO DNIA 26.02.2007r.
Zgłoszenia z podaniem nazwy i kategorii drużyny oraz numerem telefonu kierownika drużyny należy kierować na adres:
URZĄD MIEJSKI W TUCHOWIE – Witold Styrkowiec
33-170 TUCHÓW ul. RYNEK 1
z dopiskiem „PUCHAR STAROSTY”
lub telefonicznie: tel. 014 65-25-176, 65-25-474
fax: 014 65-25-109
lub

MOSiR Tuchów – Marek Srebro
33-170 Tuchów ul. Jana Pawła II 6
tel. 014 65-25-700

Losowanie drużyn odbędzie się w dniu 27.02.2007r.(wtorek) w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (Ratusz) o godz. 10.00
O wynikach losowania zostaną powiadomieni kierownicy zgłoszonych drużyn.
Fotorelacja

UCZESTNICTWO:
1. Drużyny:
– kategoria I – zawodnicy w wieku do 35 lat nie grający w rozgrywkach OZPN.
– kategoria II – zawodnicy, którzy ukończyli 35 rok życia.
2. Drużyna składa się z 5 zawodników (w tym bramkarz) + 4 rezerwowych.
3. Czas gry 1 x 14 minut
4. System rozgrywania turnieju zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
5. Zawody prowadzone będą przez sędziów TOZPN
6. Organizatorzy zapewniają:
– puchary za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach
– nagrody dla króla strzelców w poszczególnych kategoriach
– dyplomy dla uczestników
– napoje dla zgłoszonych drużyn
7. Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny – płatne do dnia 26.02.2007r. u kierownika hali MOSiR
w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie ul. Jana Pawła II 6 – Bank Spółdzielczy w Bieczu 14 8627 0001 2023 9000 5688 0002 z dpoiskiem „turniej piłki nożnej”.
8. Każda drużyna powinna posiadać dwa komplety koszulek
9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie dojazdu i
trwania zawodów. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

Skip to content