Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

W Małopolsce kończą się fundusze europejskie

Marszałek województwa Marek Sowa przyznaje, że unijne dotacje dla samorządów praktycznie się kończą. Spośród 10 konkursów, których jeszcze nie zakończono, 8 zostało już zamkniętych i trwa ocena wniosków. – To naturalne, że w pierwszych latach trzeba rozdzielić unijne dotacje, by je potem wykorzystać – tłumaczy Marek Sowa.

W o wiele lepszej sytuacji są małopolscy przedsiębiorcy, bo do wykorzystania pozostało jeszcze 30 proc. z zarezerwowanych dla nich 190 mln euro. – W przyszłym roku planujemy przeprowadzenie czterech konkursów, osobny dla mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich firm, a także na projekty badawczo-rozwojowe – mówi Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Małopolska może jeszcze liczyć na dodatkowy zastrzyk unijnych pieniędzy w ramach podziału tzw. krajowej rezerwy wykonania. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało dwa lata temu, że w podziale będą uczestniczyć te województwa, które do końca tego roku nie tylko wydadzą, ale i rozliczą się z 20 proc. puli. W Małopolsce wykorzystanie sięga już 31 proc., tyle tylko, że granicę 20 proc. przekroczyły już wszystkie regiony, więc i na wszystkie zostanie podzielone 500 mln euro przeznaczone na „nagrodę” dla najlepszych.

Źródło: Dziennik Polski

Dodajmy, że gminie Tuchów w okresie programowania 2007-2013 udało się pozyskać środki na następujące zadania:

– Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec
95 313 646 zł – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

– Dokończenie budowy wodociągu w gminie Tuchów: Piotrkowice, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska
915 244 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

– Kierunek – samodzielność i niezależność
662 357 zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

– Modernizacja Domu Kultury w Burzynie wraz z otoczeniem
500 000,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

– Dostosowanie pomieszczania Domu Kultury dla Punktu Informacji Turystycznej w Tuchowie
33 750,00 zł – Małopolski Regionalny Program Operacyjny

– „Przez wszechstronny rozwój do sukcesu” – projekt edukacyjny szkół w: Dąbrówce Tuchowskie, Lubaszowej, Łowczowie i Piotrkowicach
447 650,00 zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Obecnie 6 wniosków unijnych zostało złożonych i są na etapie oceny formalnej:
– Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy małych miast europejskich (664 092 zł) – MRPO
– Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostowanie obiektu do funkcji muzealnych (725 626 zł) – MRPO
– Odnowa centrum wsi Lubaszowa (336 600 zł) – PROW
– Odnowa centrum wsi Karwodrza (283 750 zł) – PROW
– Odnowa centrum wsi Łowczów (194 400 zł) – PROW
– Odnowa centrum wsi Siedliska (500 000 zł) – PROW

Skip to content