Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wpłynęła oferta seniorów

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tuchowie w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[Zobacz ofertę]

Skip to content