Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wsparcie z Unii Europejskiej dla mieszkańców wsi

Mieszkańcy terenów wiejskich, którzy chcą założyć gospodarstwa agroturystyczne, będą mogli ubiegać się o wsparcie z Unii Europejskiej. Maksymalnie będzie można otrzymać nawet 100 tys. zł

Możliwości takie zostały przewidziane w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego „Programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.
Pomoc może być przyznana pełnoletniemu rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi, który nie jest w wieku emerytalnym oraz nie ma prawa do renty strukturalnej i o taką nie wystąpił. Osoba taka musi być ubezpieczona od conajmniej 12 miesięcy w KRUS. Program jest adresowany do mieszkańców wsi i małych miast do 5 tys. mieszkańców.
Zakres pomocy jest bardzo duży. Rolnik może ubiegać się o wsparcie na przebudowę lub remont budynków mieszkalnych lub niemieszkalnych w celu ich przystosowania do pobytu turystów. Finansowany może być także zakup wyposażenia i sprzętu, z którego będą korzystać goście gospodarstw agroturystycznych. Możliwy jest także zakup samochodu, który jest niezbędny rolnikowi do prowadzenia działalności. Oprócz agroturystyki wspierana będzie także różnego rodzaju działalność usługowo-produkcyjna na wsi (np. przetwórstwo produktów rolnych, a także usługi związane z informatyką lub rachunkowością). O szczegółach programu a także o składaniu wniosków można dowiedzieć się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Skip to content