Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Współpracujemy z ERIF – rejestrem dłużników

Gmina Tuchów podpisała umowę współpracy z Firmą „Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.”, Grupa Kapitałowa KRUK.
Zgodnie z podpisaną umową, Gmina Tuchów ma prawo do wprowadzania oraz pozyskiwania informacji gospodarczych, dotyczących zadłużenia klientów i partnerów Urzędu, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych /Dz. U. z 2010 r. nr 81, poz. 530/.

Biura informacji gospodarczej mogą gromadzić oraz przechowywać informacje:
– o niespłaconych zobowiązaniach (negatywne),
– o rzetelnym regulowaniu zobowiązań (pozytywne),
– o próbie posłużenia się wobec przedsiębiorcy dokumentem podrobionym lub cudzym.

Każda informacja gospodarcza składa się z trzech głównych elementów:
1. danych o wierzycielu, czyli kto dostarcza informację,
2. danych o dłużniku lub rzetelnym płatniku, czyli kto jest podmiotem, którego dotyczy informacja,
3. danych o zobowiązaniu, jego wielkości i sposobie wywiązywania lub niewywiązywania się z niego przez płatnika wobec wierzyciela.

W trosce o prawidłową realizację zadań związanych z gromadzeniem dochodów budżetowych Gminy, w BIG będą umieszczane dane dotyczące osób zalegających z zapłatą czynszów mieszkaniowych i za lokale, mediów oraz wszelkich innych należności Gminy, z tytułu realizacji umów cywilno-prawnych.

Dłużnik figurujący w Rejestrze może mieć utrudniony dostęp do:
– kredytów, pożyczek, zakupów na raty,
– korzystania z usług telefonii stacjonarnej,
– zakupu telefonu komórkowego w abonamencie,
– usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz internetu.

Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą, może mieć dodatkowo utrudnione:
– zawieranie umów z kontrahentami,
– uzyskiwanie kredytu kupieckiego,
– wynajmowanie powierzchni biurowej i magazynowej.

Zapraszamy na ERIF.pl

Skip to content