Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wycinka drzew przy dworcu PKP – informacja

W związku z wycięciem w dniu dzisiejszym drzew przy budynku dworca kolejowego PKP w Tuchowie informujemy, że decyzję w tej sprawie wydał zgodnie ze swoimi kompetencjami i na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. starosta tarnowski.

Podstawą wydania decyzji jest art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.) w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Informujemy, że Urząd Miejski w Tuchowie nie był stroną w powyższym postępowaniu, w związku z tym nie był powiadomiony o planowanej wycince drzew.

Skip to content