Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wymiana dowodów osobistych

Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczyna się wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności (w 2011 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2001 roku).

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić dokument w razie upływu terminu ważności. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Dowody osobiste, którym upłynął termin ważności, są automatycznie unieważniane „z urzędu” w rejestrach komputerowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Tuchowie oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Legitymowanie się nieważnym dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw urzędowych. W Urzędzie Miejskim w Tuchowie wnioski o wymianę dowodu osobistego są przyjmowane w budynku przy ul. Jana Pawła II 4, w pokoju nr 25 na II piętrze w nastepujących godzinach:
– Poniedziałek, Środa, Piątek: 11.30-15.30
– Wtorek, Czwartek: 7.30-11.30

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

Skip to content