Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

X Dziecięce Igrzyska Sportowe

W dniach 19 i 21 lutego 2018 r. odbędą się X Dziecięce Igrzyska Sportowe dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych gminy Tuchów.

19 lutego 2018 r. – PONIEDZIAŁEK
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

I kategoria – uczniowie klas V i VI (osobno dziewczynki, osobno chłopcy)
II kategoria – uczniowie klas IV i młodsze (osobno dziewczynki, osobno chłopcy)
Świetlice mogą wystawić maksymalnie po 2 osoby w każdej kategorii wiekowej zarówno dziewcząt i chłopców.

21 lutego 2018 r. – ŚRODA
TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Świetlice mogą wystawić 10-osobowy skład drużyny
(podstawowy skład 5+1)

Skip to content