Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XVIII Międzynarodowy Plener Malarski „Sacrum”

Tegoroczny XVIII Międzynarodowy Plener Malarski „Sacrum” zakończyła tradycyjnie wystawa poplenerowa. W piątek 4 sierpnia w Domu Pielgrzyma w Tuchowie odbył się wernisaż, w którym wzięli udział: burmistrz Tuchowa Adam Drogoś wraz z małżonką, o. Kazimierz Pelczarski, delegacja z Illingen w Niemczech – partnerskiego miasta Tuchowa, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta i gminy oraz oczywiście autorzy dzieł – malarze.

W tym roku w Tuchowie gościliśmy 15 artystów z różnych stron Polski oraz z zagranicy, byli to: Krystyna Baniowska-Stąsiek (od lat komisarz pleneru), Teresa Szafrańska, Anna Frϋhauf, Elżbieta i Lech Ledeccy, Lucja Radwan, Maria Wiktoria Mostek, Marta Wasilczyk, Teresa i Lech J. Biernaccy, Romualda Anioł-Lubas, Małgorzata Mizia, Michael Meyer, Eugeniusz Molski, Suren Vardanian.
Malują oni w różnych stylach i technikach, w swoich obrazach prezentują różnorodną tematykę, przedstawiają m.in. madonny i anioły, ukazują piękną przyrodę oraz architekturę sakralną, jednak wszystkie prace, które powstały podczas ponadtygodniowego pobytu w Tuchowie tworzą spójną całość połączoną sacrum. Jak powiedziała pani Krystyna Baniowska-Stąsiek: „Nawet najmniejsze ziarnko może być sacrum”. Jakże mogłoby być inaczej w Tuchowie, które jest miejscem SACRUM.

Uczestnicy tegorocznego pleneru „Sacrum 2017”, jak co roku, spotkali się w sali narad ratusza z burmistrzem Tuchowa – Adamem Drogosiem.

Dziękujemy artystom za udział w plenerze, piękną wystawę oraz moc artystycznych i duchowych wrażeń, bo jak powiedział Simonedes: „Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem”.

Organizatorem pleneru był Dom Kultury w Tuchowie.
Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Tuchowa Adam Drogoś.

Skip to content