Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XVIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Od Oleandrów do Łowczówka”

7 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie odbył się – już po raz osiemnasty – Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Od Oleandrów do Łowczówka”. W tegorocznej edycji wzięło udział 11 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z powiatu tarnowskiego. Zostały one przywitane w imieniu gospodarzy przez dyrektora CKZiU, Bogusława Harańczyka, oraz organizatorkę konkursu, Małgorzatę M. Kozioł.

Celami konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, były: uczczenie Święta Niepodległości, Święta Patronów Szkoły, przybliżenie wiadomości o bitwie pod Łowczówkiem, zapoznanie z wybranymi wydarzeniami z historii Polski okresu I wojny światowej, no i – oczywiście – kształtowanie postaw patriotycznych. Konkurs został zorganizowany we współpracy z PTTK Oddział „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie. Odbył się pod honorowym patronatem Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza. Uczestnikom konkursu przyszło się zmierzyć z zadaniami w formie testu, ocenianym później przez jury w składzie: Marcin Wadas, Lilianna Lipka i Małgorzata M. Kozioł. W trakcie przerwy, związanej z pracami komisji oceniającej, wszyscy zebrani mieli okazję odwiedzić Szkolną Salę Pamięci i obejrzeć zgromadzone w niej eksponaty dotyczące bohaterów bitwy pod Łowczówkiem, czyli patronów szkoły. Potem przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu.

W kategorii szkół podstawowych klasy 4-6 czołowe miejsca zajęły drużyny:
1. m. – ze Szkoły Podstawowej im. B. Czecha w Pleśnej,
2. m.  – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej,
3. m. – ze Szkoły Podstawowej w Tuchowie.

W kategorii klas 7 i 8 szkół podstawowych:
1. m. –  drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej,
2. m. – ze Szkoły Podstawowej w Pleśnej,
3. m. – z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej.

Wszyscy laureaci, uczestnicy, opiekunowie otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy wręczane przez dyrektora CKZiU, Bogusława Harańczyka, oraz Pawła Łępę, członka Zarządu Oddziału PTTK w Tarnowie. Konkurs zakończył się pamiątkowymi zdjęciami i wspólnym obiadem.

Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękujemy za udział. Zapraszamy za rok!